Polki.pl

Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne - Tarnów


 • Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Tarnów , ul. UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1   (33-100 Tarnów)
  małopolskie (powiat M. Tarnów)
 • tel.14 63 10 210
  email sekretariat@zps.tarnow.pl
  www www.zps.tarnow.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne

 • 1

  Zespół Przychodni Specjalistycznych
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnów , ul. M.Skłodowskiej-Curie 1 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  • Przychodnia skórno-wenerologiczna Tarnów, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Przychodnia reumatologiczna Tarnów, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Przychodnia rehabilitacyjna Tarnów, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Przychodnia przeciwgruźlicza i chorób płuc Tarnów, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Przychodnia terapii uzależnień i współuzależnień Tarnów, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Przychodnia stomatologiczna Tarnów, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Przychodnia pediatryczna Tarnów, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Ośrodek rehabilitacji i neuropsychiatrii dziecięcej Tarnów, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • 2

  Zespół Poradni Specjalistycznych

  Tarnów , ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  telefon 14 63 10 210, email sekretariat@zps.tarnow.pl, www www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia alergologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia hematologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia nefrologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 223  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia leczenia bólu Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Gastroenterologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia Logopedyczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 235  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologopedia
  • Poradnia Medycyny Pracy Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 218  
   Poradnia medycyny pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 223  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia EKG i prób wysiłkowych Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 254  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 269  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
  • Pracownia Badań Czynnościowych Narządu Oddechowego Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 209  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 294  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 201  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 242  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 243  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 271  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 209  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Nefrologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgii naczyń Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia gastrologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia gastrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii jednego dnia Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia K Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia zeza Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Dział Diagnostyki Medycznej

  Tarnów , ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  telefon 14 63 10 260, email sekretariat@zps.tarnow.pl, www www.zps.tarnow.pl
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 263  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 217  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań słuchu Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 217  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 217  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia elektrofizjologii - EEG Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 24 221  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 24 245  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 24 253  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia densytometryczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 24 254  
   Pracownia densytometryczna
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektrofizjologii - EMG Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 263  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 217  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia densytometrii Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Przychodnia Skórno-Wenerologiczna
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnów , ul. M.Skłodowskiej-Curie 1 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  • Gabinet "W" Tarnów, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia wenerologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • 5

  Przychodnia Rehabilitacyjna

  Tarnów , ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  telefon 14 63 10 264, email sekretariat@zps.tarnow.pl, www www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 264  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 264  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia Fizykoterapii Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 264  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia Kinezyterapii Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 264  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia Masażu Leczniczego Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 264  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział Fizjoterapii Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 264  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Gabinet Kinezyterapii Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Fizykoterapii Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Masażu Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Krioterapii Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 6

  Przychodnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc

  Tarnów , ul. ul. Mostowa 6 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  telefon 14 63 24 242, email sekretariat@zps.tarnow.pl, www www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia chorób płuc Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 242  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 241  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia domowego leczenia tlenem Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 242  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia Badań Czynnościowych Narządu Oddechowego Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 246  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Poradnia chorób zakaźnych Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 241  
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby zakaźne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 249  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 244  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby zakaźne
 • 7

  Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnów , ul. Mostowa 6 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  • Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Tarnów, ul. Mostowa 6     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dla osób Współuzależnionych Tarnów, ul. Mostowa 6     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • 8

  Przychodnia Stomatologiczna

  Tarnów , ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  telefon 14 63 10 279, email sekretariat@zps.tarnow.pl, www www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 279  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 279  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 279  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Ortodontyczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 279  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
  • Poradnia Stomatologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 279  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologii Ogólnej Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Paradontologii Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Periodontologia
  • Poradnia Pedodoncji Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Periodontologii Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: ----  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Periodontologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 9

  Przychodnia Pediatryczna
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnów , ul. Mostowa 6 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  • Poradnia Patologii Noworodka Tarnów, ul. Mostowa 6     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • 10

  Ośrodek Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Dziecięcej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnów , ul. Mostowa 6 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  • Gabinet Psychologiczny Tarnów, ul. Mostowa 6     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet Logopedyczny Tarnów, ul. Mostowa 6     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet Kinezyterapii Tarnów, ul. Mostowa 6     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Fizykoterapii Tarnów, ul. Mostowa 6     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • 11

  Przychodnia Zdrowia Psychicznego

  Tarnów , ul. ul. Mostowa 6 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  telefon 14 63 24 281, email sekretariat@zps.tarnow.pl, www www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia zdrowia psychicznego Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 281  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
  • Poradnia psychologiczna Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 281  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
  • Oddział dzienny psychiatryczny ogólny Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 290  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
 • 12

  Zespół Specjalistycznych Poradni Dziecięcych

  Tarnów , ul. ul. Mostowa 6 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  telefon 14 63 24 221, email sekretariat@zps.tarnow.pl, www www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia Endokrynologiczna Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Pediatryczna Szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia Neurologiczna Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Psychologiczna Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Logopedyczna Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologopedia
  • Poradnia Nefrologiczna Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 221  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 231  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia dziecięca
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Nefrologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Hepatologiczna dla Dzieci i Młodzieży Tarnów, ul. ul. Mostowa 6     
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Tarnów, ul. ul. Mostowa 6     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 13

  Przychodnia Dermatologiczna

  Tarnów , ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  telefon 14 63 10 284, 63 10 240, email sekretariat@zps.tarnow.pl, www www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia dermatologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 284, 14 63 10 240  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1      Telefon: 14 63 10 287  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Wenerologiczna Tarnów, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1     
   Poradnia wenerologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 14

  Przychodnia Rehabilitacyjna z kriokomorą ogólnoustrojową

  Tarnów , ul. ul. Mostowa 6 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  telefon 14 63 24 261, email sekretariat@zps.tarnow.pl, www www.zps.tarnow.pl
  • Poradnia Rehabilitacyjna Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 261  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Fizjoterapii Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 261  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia Hydroterapii Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 261  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Fizykoterapii Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 261  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia Kinezyterapii Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 261  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia Krioterapii Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 261  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Tarnów, ul. ul. Mostowa 6      Telefon: 14 63 24 214  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Masażu Leczniczego Tarnów, ul. ul. Mostowa 6     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Tarnów

Specjalizacje, resorty ZOZ Tarnów


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl