Polki.pl

Ambulatorium SPZOZ w Parczewie - Parczew


 • Ambulatorium SPZOZ w Parczewie
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Parczew , ul. Kościelna 136   (21-200 Parczew)
  lubelskie (powiat Parczew miasto)
 • tel.83 3552102
  email sekrspzozparczew@wp.pl
  www www.spzozparczew.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Ambulatorium SPZOZ w Parczewie

 • 1

  Zespół Poradni Specjalistycznych

  Parczew , ul. Kościelna 136 (lubelskie / powiat Parczew miasto)
  telefon 83 3552102, email sekrspzozparczew@wp.pl, www www.spzozparczew.pl
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552200  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia geriatryczna Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552173  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia endokrynologiczna Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552173  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552177  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552174  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia laryngologiczna Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552176  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552180  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego i odwykowa Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552114  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Ambulatorium ogólne Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552148  
   Ambulatorium ogólne
   Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Położnictwo i ginekologia
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Położnictwo i ginekologia
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552199  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia hematologiczna Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552189  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy zespołu poradni specjalistycznych Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552173  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy poradni dla kobiet Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552102  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy poradni laryngologicznej Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552176  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy poradni gruźlicy i chorób płuc Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552200  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgiczna Parczew, ul. Kościelna 136     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgiczna konsultacyjna Parczew, ul. Kościelna 136     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna Parczew, ul. Kościelna 136     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Parczew, ul. Kościelna 136     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia medycyny pracy Parczew, ul. Kościelna 136     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna Parczew, ul. Kościelna 136     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ortopedyczna Parczew, ul. Kościelna 136     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna Parczew, ul. Kościelna 136     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia skórno- wenerologiczna Parczew, ul. Kościelna 136     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia urologiczna Parczew, ul. Kościelna 136     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia konsultacyjna ginekologiczno- położnicza Parczew, ul. Kościelna 136     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych Parczew, ul. Kościelna 136     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia leczenia bólu Parczew, ul. Kościelna 136     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia logopedyczna Parczew, ul. Kościelna 136     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Dział Diagnostyki

  Parczew , ul. Kościelna 136 (lubelskie / powiat Parczew miasto)
  telefon 83 3552102, email sekrspzozparczew@wp.pl, www www.spzozparczew.pl
  • Laboratorium Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552187  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EKG Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552173  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia endoskopowa Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552152  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia USG Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552193  
   Pracownia USG
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552191  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552191  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej Parczew, ul. Kościelna 136     
  • Pracownia anatomii i patologii Parczew, ul. Kościelna 136     
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Dział Rehabilitacji

  Parczew , ul. Kościelna 136 (lubelskie / powiat Parczew miasto)
  telefon 83 3552102, email sekrspzozparczew@wp.pl, www www.spzozparczew.pl
  • Dział Fizjoterapii Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552178  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552178  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna Parczew, ul. Kościelna 136      Telefon: 83 3552145  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna

Opieka zdrowotna Parczew

Specjalizacje, resorty ZOZ Parczew


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl