Polki.pl

Ambulatorium - Sandomierz


 • Ambulatorium
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Sandomierz , ul. Schinzla 13   (27-600 Sandomierz)
  świętokrzyskie (powiat Sandomierz)
 • tel.15 832 35 75
  email szpital@sand.pl
  www www.sand.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Ambulatorium

 • 1

  Poradnie Specjalistyczne

  Sandomierz , ul. Schinzla 13 (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  telefon 15 832 35 75, email szpital@sand.pl, www www.sand.pl
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 15  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 32  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 61  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Logopedyczna Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 77  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Reumatologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 40  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 21  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Endokrynologiczna i Chorób Tarczycy Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 48  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Neonatologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 1 833 05 56  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Kardiologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 88  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Kardiologiczna Dziecięca Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 10  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 07  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 12  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Diabetologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 51  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Nefrologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 87  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 59  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Neurologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 63  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurologiczna Dziecięca Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 10  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 61  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Medycyny Pracy Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 98  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Rehabilitacyjna Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 68  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Uzależnień Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 31  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 73  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 32  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Zakaźnych Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 06  
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Preluksacyjna Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 81  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 21  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Alergologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 28  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Hepatologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 87  
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Położniczo - Ginekologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 79  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół Domowego Leczenia Tlenem Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 15  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 56  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 87  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Pracownia Spirometrii Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 28  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Choroby płuc
  • Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 38  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 51  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Pobrań Materiałów Do Badań Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 73  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 37  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 21  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 48  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 16  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 81  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 30  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 51  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 05 63  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 36  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 40  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 79  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okulistyczna Sandomierz, ul. Schinzla 13     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Dermatologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Laryngologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Pulmonologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Wad Postawy Dziecięca Sandomierz, ul. Schinzla 13     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Hepatologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13     
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Profilaktyki i Wścieklizny Sandomierz, ul. Schinzla 13     
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Ginekologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Osteoporozy Sandomierz, ul. Schinzla 13     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Padaczki Sandomierz, ul. Schinzla 13     
  • Poradnia Stwardnienia Rozsianego Sandomierz, ul. Schinzla 13     
  • Poradnia Hematologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13     
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu Sandomierz, ul. Schinzla 13     
  • Poradnia WZW Sandomierz, ul. Schinzla 13     
  • Poradnia Onkologiczna Sandomierz, ul. Schinzla 13     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Sandomierz , ul. Schinzla 13 (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  telefon 15 833 05 60, email szpital@sand.pl, www www.sand.pl
  • Pracownia Kinezyterapii Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 18  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 07 26  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii Sandomierz, ul. Schinzla 13      Telefon: 15 833 06 87  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii Sandomierz, ul. Schinzla 13     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Sandomierz

Specjalizacje, resorty ZOZ Sandomierz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl