Polki.pl

AMBULATORIUM - Olsztyn


 • AMBULATORIUM
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Olsztyn , ul. Wojska Polskiego 37   (10-228 Olsztyn)
  warmińsko-mazurskie (powiat M. Olsztyn)
 • tel.89 539 80 00
  email sekretariat@poliklinika.olsztyn.pl
  www www.poliklinika.olsztyn.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - AMBULATORIUM

 • 1

  Przychodnia

  Olsztyn , ul. leja Wojska Polskiego 37 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  telefon 89 539 80 00, email sekretariat@poliklinka.olsztyn.pl, www www.poliklinika.olsztyn.pl
  • gabinety poz w Olsztynie Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia chirurgiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 089 539 80 00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • poradnia endokrynologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • poradnia gastroenterologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia ginekologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • poradnia kardiologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • poradnia otolaryngologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • poradnia neurologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • poradnia okulistyczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • poradnia rehabilitacyjna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia reumatologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • poradnia urologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • poradnia zdrowia psychicznego Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • poradnia medycyny pracy Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Olsztynie Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • gabinet szczepień Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Punkt szczepień
   Szczepienia
  • poradnia onkologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • poradnia chirurgii onkologicznej Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • poradnia chemioterapii Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia chemioterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • poradnia genetyczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia genetyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • poradnia radioterapii Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia radioterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Radioterapia onkologiczna
  • zakład radioterapii Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia lub zakład teleradioterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
  • poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia badań profilaktycznych Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • poradnia logopedii Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   Dostarczanie produktów leczniczych lub wyrobów1) dla pacjentów ambulatoryjnych
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   Urządzenia medyczne
  • poradnia chirurgii plastycznej Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • gabinet zabiegowy w Olsztynie Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • poradnia pulmonologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia hematologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Oświata i promocja zdrowia - Hematologia
  • oddział dzienny leczenia zaburzeń nerwicowych Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia leczenia nerwic Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Alergologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Foniatryczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Ginekologii dla Dziewcząt Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Leczenia Bólu Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Pulmonologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Torakochirurgii Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Chorób Jelita Grubego Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia chorób jelitowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Stomijna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia chorób jelitowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chorób Sutka Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Osteoporozy Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Endokrynologicznej Osteoprozy Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Okresu Przekwitania Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia okresu przekwitania
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Psychosomatyczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Poradnia psychosomatyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Badań Profilaktycznych Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Dział Krioterapii Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Balneoterapii Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Apteka Ogólnodostępna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Pracownie Diagnostyczne

  Olsztyn , ul. Wojska Polskiego 37 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  telefon 89 539 80 00, email sekretariat@poliklinika.olsztyn.pl, www www.poliklinika.olsztyn.pl
  • pracownia endoskopii Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • pracownia cytologii i histopatologii Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Cytologia - Patomorfologia
   Histopatologia - Patomorfologia
  • pracownia brachyterapii Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 37     
   Pracownia lub zakład brachyterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
  • pracownia diagnostyki nieinwazyjnej Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • pracownia endoskopii onkologicznej Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Onkologia kliniczna
   Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 37     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  POZ Kętrzyn

  Kętrzyn , ul. Sikorskiego 78 (warmińsko-mazurskie / powiat Kętrzyn)
  telefon 89 750 37 34, email sekretariat@poliklinika.olsztyn.pl, www www.poliklinika.olsztyn.pl
  • gabinet poz w Kętrzynie Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78      Telefon: 089 7542500  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia stomatologiczna w Kętrzynie Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78      Telefon: 89 750 30 36  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • gabinet zabiegowy w Kętrzynie Kętrzyn, ul. Sikorskiego 78      Telefon: 89 750 37 34  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Szczepienia
 • 4

  Przychodnia Onkologiczna w Ełku

  Ełk , ul. Tadeusza Kościuszki 30 (warmińsko-mazurskie / powiat Ełk)
  telefon 87 621 98 03, email sekretariat@poliklinika.olsztyn.pl, www www.poliklinika.olsztyn.pl
  • poradnia onkologiczna w Ełku Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 03  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
  • poradnia chirurgii onkologicznej w Ełku Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 30      Telefon: 87 621 98 76  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
 • 5

  Diagnostyka Laboratoryjna

  Olsztyn , ul. leja Wojska Polskiego 37 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  telefon 89 539 80 00, email sekretariat@poliklinika.olsztyn.pl, www www.poliklinika.olsztyn.pl
  • zakład diagnostyki laboratoryjnej Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • pracownia badań molekularnych Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Badania molekularne - Genetyka kliniczna
  • pracownia mikrobiologii Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: ----  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 6

  Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Olsztyn , ul. leja Wojska Polskiego 37 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  telefon 89 539 80 00, email sekretariat@poliklinika.olsztyn.pl, www www.poliklinika.olsztyn.pl
  • pracownia rezonansu magnetycznego Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia tomografii komputerowej Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia mammografii Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia mammografii
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia USG Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia RTG Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia mammografii screeningowej Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Pracownia mammografii
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 7

  Zakład Usług Psychologicznych

  Olsztyn , ul. leja Wojska Polskiego 37 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  telefon 89 539 80 00, email sekretariat@poliklinika.olsztyn.pl, www www.poliklinika.olsztyn.pl
  • pracownia badań psychologicznych Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Psychologia kliniczna
  • pracownia badań psychologicznych kierowców Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • poradnia psychologiczna Olsztyn, ul. leja Wojska Polskiego 37      Telefon: 89 539 80 00  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna

Opieka zdrowotna Olsztyn

Specjalizacje, resorty ZOZ Olsztyn


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl