Polki.pl

AMBULATORIUM - Nidzica


 • AMBULATORIUM
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Nidzica , ul. Mickiewicza 25   (13-100 Nidzica)
  warmińsko-mazurskie (powiat Nidzica miasto)
 • tel.89 625 05 00
  email szpital@zoz.nidzica.pl
  www www.zoz.nidzica.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - AMBULATORIUM

 • 1

  Przychodnia Obwodowa w Nidzicy

  Nidzica , ul. ul. Traugutta 13 (warmińsko-mazurskie / powiat Nidzica miasto)
  telefon 89 625 84 91, email szpital@zoz.nidzica.pl, www www.zoz.nidzica.pl
  • poradnia chorób wewnętrznych Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia pediatryczna Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia ginekologiczno-położnicza Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 10  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • pracownia diagnostyki laboratoryjnej Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 03  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia diagnostyki obrazowej Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 03  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia endoskopii Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • pracownia prób wysiłkowych i EKG Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • pracownia rehabilitacji i fizykoterapii Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • poradnia zdrowia psychicznego Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 90  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia chirurgii ogólnej Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • pracownie inne Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 91  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • poradnia leczenia bólu Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia reumatologiczna Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia dermatologiczna Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 91  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia ortopedyczna Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia chirurgii dziecięcej Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • poradnia kardiologiczna Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia urologiczna Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia diabetologiczna Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia rehabilitacyjna Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 91  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia neurologiczna Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 91  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia alergologiczna Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w ramach poz Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 18  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w ramach poz Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 18  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • transport sanitarny Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 18  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • poradnia wad postawy Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia wad postawy
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pielęgniarska opieka długoterminowa Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • pracownia fizykoterapii Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 86  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • dział fizjoterapii Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 86  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • pracownia kinezyterapii Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 86  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • pracownia masażu leczniczego Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 86  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia neonatologiczna Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • poradnia wad rozwoju Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • poradnia geriatryczna Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • poradnia preluksacyjna Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pracownia hydroterapii Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 84 86  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia medycyny paliatywnej Nidzica, ul. ul. Traugutta 13     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • pracownia diagnostyki obrazowej Nidzica, ul. ul. Traugutta 13     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia onkologiczna Nidzica, ul. ul. Traugutta 13     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Dział Pomocy Doraźnej

  Nidzica , ul. ul. Mickiewicza 25 (warmińsko-mazurskie / powiat Nidzica miasto)
  telefon 89 625 05 00, email szpital@zoz.nidzica.pl, www www.zoz.nidzica.pl
  • ambulatorium ogólne Nidzica, ul. ul. Mickiewicza 25      Telefon: 89 625 05 00  
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • ambulatorium pediatryczne Nidzica, ul. ul. Mickiewicza 25      Telefon: 89 625 05 00  
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • ambulatorium chirurgiczne Nidzica, ul. ul. Mickiewicza 25      Telefon: 89 625 05 00  
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • zespół wyjazdowy P Nidzica, ul. ul. Mickiewicza 25      Telefon: 89 625 05 00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy S Nidzica, ul. ul. Mickiewicza 25      Telefon: 89 625 05 00  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • dyspozytornia Nidzica, ul. ul. Mickiewicza 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna ratunkowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Apteka Ogólnodostępna typu A

  Nidzica , ul. ul. Traugutta 13 (warmińsko-mazurskie / powiat Nidzica miasto)
  telefon 89 625 05 50, email szpital@zoz.nidzica.pl, www www.zoz.nidzica.pl
  • dział farmacji szpitalnej Nidzica, ul. ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 05 50  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna

Opieka zdrowotna Nidzica

Specjalizacje, resorty ZOZ Nidzica


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl