Polki.pl

Ambulatorium i Diagnostyka SPSP Nr 1 PUM w Szczecin - Szczecin


 • Ambulatorium i Diagnostyka SPSP Nr 1 PUM w Szczecin
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Szczecin , ul. Unii Lubelskiej 1   (71-252 Szczecin)
  zachodniopomorskie (powiat M. Szczecin)
 • tel.91/42-53-002
  email spsk1@pum.edu.pl
  www http://www.spsk1.szn.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Ambulatorium i Diagnostyka SPSP Nr 1...

 • 1

  Ambulatorium i Diagnostyka SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie

  Szczecin , ul. ul. Unii Lubelskiej 1 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  telefon 91/42-53-002, email spsk1@pum.edu.pl, www http://www.spsk1.szn.pl
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Ręki Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia chirurgii ręki
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurochirurgiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Onkologii i Hematologii Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Reumatologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Foniatryczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Patologii Ciąży i Porodu Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Psychiatryczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Neurologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Audiologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Ginekologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
  • Poradnia Chirurgiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Onkologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Neurochirurgiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Neurologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Kardiologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Urologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Nefrologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Zaburzeń Rozwoju Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Andrologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia andrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia Endokrynologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Diabetologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Hematologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia chorób tarczycy dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Wad Rozwojowych Twarzy Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Logopedyczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Zakład Medycyny Nuklearnej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   USG - Choroby wewnętrzne
   USG - Onkologia kliniczna
   USG - Medycyna nuklearna
   Scyntygrafia - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium Mikrobiologiczne Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Centralny Blok Operacyjny Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Punkt Ambulatoryjnej Chemioterapii dla Dorosłych i Dzieci Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia chemioterapii
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia dla Dzieci Otyłych Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Padaczkowa Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
  • Poradnia Stwardnienia Rozsianego Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
  • Poradnia Ortopedyczno-Urazowej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Schorzeń Pozapiramidowych i Zaburzeń Pamięci Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
  • Poradnia Chorób Nerwowo-Mięśniowych Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
  • Poradnia Chirurgii Chorób Wątroby i Trzustki Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
  • Poradnia Hepatologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
  • Poradnia Ortopedii Dziecięcej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Wad Postawy Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
  • Poradnia Endokrynologiczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Leczenia Otyłości Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Metaboliczna Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Centrum Diagnostyki Schorzeń Przewodu Pokarmowego Kliniki Gastroenterologii Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Zakładu Diagnotyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczny Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Gabinet diagnostyczny Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet diagnostyczny Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczny Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Gabient diagnostyczny Szczecin, ul. ul. Unii Lubelskiej 1      Telefon: 91/42-53-002  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca

Opieka zdrowotna Szczecin

Specjalizacje, resorty ZOZ Szczecin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl