Polki.pl

Ambulatorium - Dąbrowa Górnicza


 • Ambulatorium
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Dąbrowa Górnicza , ul. Szpitalna 13   (41-300 Dąbrowa Górnicza)
  śląskie (powiat M. Dąbrowa Górnicza)
 • tel.32 62 12 000, 32 26 23 161, 32 26 23 275-77
  email sekretariat2@vp.pl, szpital@szpital-dg.pl
  www www.szpotal-dg.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Ambulatorium

 • 1

  Przyszpitalna przychodnia specjalistyczna

  Dąbrowa Górnicza , ul. ul. Szpitalna 13 (śląskie / powiat M. Dąbrowa Górnicza)
  telefon 32 62 12 000, 32 26 23 161, 32 26 23 275-77, email szpital@szpital-dg.pl, sekretariat2@vp.pl, www www.szpital-dg.pl
  • Dział medycyny pracy Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia proktologiczna Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia gastroenterologiczna Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia chorób tarczycy Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chorób piersi Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia rehabilitacyjna i rehabilitacji dziecięcej Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii ogólnej Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia patologii i kontroli rozwoju noworodka Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia diabetologiczna Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia anestezjologiczna Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia psychiatryczna Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 22 323  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia wad postawy Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pulmonologii dziecięcej Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia alergologii dziecięcej Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia preluksacyjna Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia sportowo-lekarska i medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia onkologiczna Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 62 12 000, 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 62 12 000, 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia ginekologii onkologicznej Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 62 12 000, 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Poradnia ginekologii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia kardiologiczna Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: ----  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologii dziecięcej Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: ----  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Dział Diagnostyki Medycznej

  Dąbrowa Górnicza , ul. ul. Szpitalna 13 (śląskie / powiat M. Dąbrowa Górnicza)
  telefon 32 62 12 000, 32 26 23 161, 32 26 23 275-77, email sekretariat2@vp.pl, szpital@szpital-dg.pl, www www.szpital-dg.pl
  • Pracownia diagnostyczna - EEG Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia diagnostyczna-endoskopia Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia RTG Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Pracownia mammografii
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyczna cytologia Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Pracownia cytologiczna
   Cytologia - Diagnostyka laboratoryjna
   Cytologia - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia diagnostyczna audiometria Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia diagnostyczna spirometria Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia diagnostyczna - angiografia fluorosceinowa Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyczna - ultrasonografia oka Dąbrowa Górnicza, ul. ul. Szpitalna 13      Telefon: 32 26 23 161, 32 26 23 275-77  
   Pracownia USG
   USG - Okulistyka
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa

Opieka zdrowotna Dąbrowa Górnicza

Specjalizacje, resorty ZOZ Dąbrowa Górnicza


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl