Polki.pl

Ambulatoria - Krosno


 • Ambulatoria
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Krosno , ul. Korczyńska 57   (38-400 Krosno)
  podkarpackie (powiat M. Krosno)
 • tel.13 43 78 000
  email szpital@krosno.med. pl
  www www.krosno.med.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Ambulatoria

 • 1

  Poradnie

  Krosno , ul. ul. Korczyńska 57 (podkarpackie / powiat M. Krosno)
  telefon 13 43 78 000, email szpital@krosno.med.pl, www www.krosno.med.pl
  • Poradnia Alergologiczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 433  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Chirurgiczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 271  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chorób Zakaźnych Krosno, ul. ul. Korczyńska 57     
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Dermatologiczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 74 843  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Diabetologiczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 653  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 477  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 392  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 266  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Hematologiczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 308  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 276  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Leczenia Jaskry Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 277  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 677  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 335  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 278  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Przeciwgruźlicza Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 353  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Pulmonologiczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 353  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Zespół Domowego Leczenia Tlenem Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 405  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Rehabilitacyjna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 306  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Reumatologiczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 339  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Logopedyczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 747  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 588  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 478  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 74 866  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna dla Dzieci Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 712  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Patologii Noworodka Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 713  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Preluksacyjna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 590  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 713  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Wad Postawy Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 590  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Psychologiczna Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówki Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 328  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Medycyny Pracy Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Poradnia medycyny pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 74 866  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 259  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Odwykowa Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 750  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Centrum Diagnostyki Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet diagnostyczno-zbiegowy Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Dermatologicznej Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Lekarza POZ Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej POZ Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Lekarza POZ Krosno, ul. ul. Korczyńska 57     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   Inne - Kardiologia
 • 2

  Pracownie

  Krosno , ul. ul. Korczyńska 57 (podkarpackie / powiat M. Krosno)
  telefon 13 43 78 000, email szpital@krosno.med.pl, www www.krosno.med.pl
  • Pracownia Prób Wysiłkowych Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 512  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EKG i Badań Holtera Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 512  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Szkoła Rodzenia Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 400  
   Szkoła rodzenia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia EEG Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 390  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia EMG Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 574  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Endoskopii Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 742  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Angiografii Fluoresceinowej i Terapii Fotodynamicznej Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 686  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia ENG Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 455  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia USG Serca Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Kardiologia
  • Pracownia Obiektywnych Badań Słuchu i Mowy Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 000  
   Pracownia badań słuchu dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
 • 3

  Ratownictwo medyczne

  Krosno , ul. ul. Korczyńska 57 (podkarpackie / powiat M. Krosno)
  telefon 13 43 78 000, email szpital@krosno.med.pl, www www.krosno.med.pl
  • Zespół Wyjazdowy "N" Krosno, ul. ul. Korczyńska 57      Telefon: 13 43 78 241  
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Neonatologia

Opieka zdrowotna Krosno

Specjalizacje, resorty ZOZ Krosno


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl