Polki.pl

AAVITA Lekarska Przychodnia Leczniczo-Profilaktyczna - Wrocław


 • AAVITA Lekarska Przychodnia Leczniczo-Profilaktyczna
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Wrocław , ul. Racławicka 15   (53-146 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Krzyki)
 • tel.71 3618028
  email aavita@interia.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - AAVITA Lekarska Przychodnia...

 • 1

  AAVITA Lekarska Przychodnia Leczniczo-Profilaktyczna

  Wrocław , ul. Racławicka 15 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 71 3618028, email aavita@interia.pl,
  • Poradnia lekarza POZ Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia kardiologiczna Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób zawodowych Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia leczenia jaskry
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia foniatryczna Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia neurologiczna Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urologiczna Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgiczno - ortopedyczna Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczna - połóżnicza Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia psychologiczna Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologiczna Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia audiologiczna Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia medycyny sportowej Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia POZ dla dzieci Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne
   Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne
  • Gabinet medycyny szkolnej Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • Poradnia protetyki stamatologicznej Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna pracy
   Oświata i promocja zdrowia
  • Punkt szczepień Wrocław, ul. Racławicka 15     
   Punkt szczepień
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna pracy
   Szczepienia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy okulistyczny Wrocław, ul. Racławicka 15      Telefon: 071 361-80-28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy laryngologiczny Wrocław, ul. Racławicka 15      Telefon: 071 361-80-28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dermatologiczny Wrocław, ul. Racławicka 15      Telefon: 071 361-80-28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy ginekologiczny Wrocław, ul. Racławicka 15      Telefon: 071 361-80-28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Opieka zdrowotna Wrocław

Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl