Polki.pl

5 WSzKzP SPZOZ - SZPITAL - Kraków


 • 5 WSzKzP SPZOZ - SZPITAL
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Kraków , ul. Wrocławska 1-3   (30-901 Kraków)
  małopolskie (powiat Kraków-Krowodrza)
 • tel.12 6308002
  email szpital@5wszk.com.pl
  www www.5wszk.com.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - 5 WSzKzP SPZOZ - SZPITAL

 • 1

  Szpital Kliniczny - Oddziały Lecznicze

  Kraków , ul. Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  telefon 012 6308002,
  • Klinika Chorób Wewnętrznych Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   Inne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Gastroenterologiczny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Inne - Gastroenterologia
  • Klinika Kardiologii Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
  • Oddział Reumatologiczny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   Inne - Reumatologia
  • Oddział Endokrynologiczny i Leczenia Zaburzeń Przemiany Materii Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział endokrynologiczny
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   USG - Endokrynologia
  • Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Endoskopia - Anestezjologia i intensywna terapia
   Inne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Klinika Chirurgii Ogólnej Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Neurochirurgii Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurochirurgia
  • Oddział Rehabilitacji Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurochirurgia
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Kliniczny Oddział Psychiatryczny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Psychiatryczny Dzienny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Kliniczny Oddział Neurologiczny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Inne - Otorynolaryngologia
  • Kliniczny Oddział Okulistyczny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Kliniczny Oddział Urologiczny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   Inne - Choroby płuc
  • Oddział Ginekologiczny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Zakaźny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział chorób zakaźnych
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Diagnostyki i Terapii Izotopowej Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział medycyny nuklearnej
   Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Blok Operacyjny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
  • Apteka Szpitalna Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Psychogeriatryczny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział psychogeriatryczny
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Oddział Medycyny Paliatywnej Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział medycyny paliatywnej
   Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Choroby wewnętrzne
   Inne - Gastroenterologia
  • Oddział Udarowy Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Sekcja Transportu Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Obiektywnego Badania Słuchu i Narządu Równowagi Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia badań słuchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Torakochirurgii Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział Detoksykacji i Leczenia Uzależnień Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Oddział Dermatologiczny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział dla Przewlekle Chorych Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział dla przewlekle chorych
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Chemioterapii Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Izba Przyjęć Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne
  • Oddział Geriatryczny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział geriatryczny
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Onkologiczny Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Poliklinika - Specjalistyczna Poradnia Pediatryczna
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków , ul. Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Gabinet Lekarza POZ Nr 2 Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci i Młodzieży Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Logopedyczna Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Leczenia Wad Postawy Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • 3

  Zakład Analityki Lekarskiej

  Kraków , ul. Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  telefon 012 6308273,
  • Pracownia Analityki Ogólnej Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mikrobiologii Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemii Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii i Koagulologii Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Białek Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Stacja Krwiodawstwa Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej

  Kraków , ul. Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  telefon 012 6308278,
  • Pracownia Radiologii Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammograficzna Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia mammografii
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 5

  Zakład Medycyny Nuklearnej

  Kraków , ul. Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  telefon 012 6308274,
  • Pracownia Scyntygraficzna Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Prób Wysiłkowych Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia Radioimmunologiczna Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Centralny Ośrodek Ratownictwa Radiacyjnego Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Dział nadzoru radiologicznego
   Diagnostyka obrazowa - Medycyna nuklearna
   Pozostałe - Medycyna nuklearna
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna nuklearna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór radiologiczny - Medycyna ratunkowa
   Nadzór radiologiczny - Medycyna nuklearna
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 6

  Zakład Rehabilitacji

  Kraków , ul. Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  telefon 012 6308285,
  • Fizykoterapia Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinety Masażu Lecznicznego Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Hydroterapia Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Kinezyterapia Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • 7

  Zakład Patomorfologii

  Kraków , ul. Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  telefon 012 6308286,
  • Pracownia Cyto- i Histopatologii Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Prosektura Kraków, ul. Wrocławska 1-3     
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Kraków

Specjalizacje, resorty ZOZ Kraków


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl