Polki.pl

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital - Szczecin


 • 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Szczecin , ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11   (70-965 Szczecin)
  zachodniopomorskie (powiat M. Szczecin)
 • tel.91/ 810-58-00
  email sekretariat@109szpital.pl
  www www.109szpital.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią...

 • 1

  Szpital

  Szczecin , ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  telefon 91/ 810-58-00, email sekretariat@109szpital.pl, www www.109szpital.pl
  • Oddział chorób wewnetrznych Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział kardiologiczny Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział endokrynologii i terapii izotopowej z pracownią medycyny nuklearnej Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział endokrynologiczny
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział chirurgii ogólnej Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział chirurgii plastycznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Oddział urologiczny Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział otolaryngologiczny Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział dermatologiczny Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział ginekologiczno-położniczy Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Odddział noworodków Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Izba przyjęć Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Bloki operacyjne z centralną sterylizatornią Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Apteka zakładowa Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział rehabilitacji Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział chemioterapii onkologicznej Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
  • Oddział hematologiczny Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział hematologiczny
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
  • Oddział chirurgii onkologicznej - leczenie jednego dnia Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/810-58-00  
   Oddział leczenia jednego dnia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział otolaryngologiczny - leczenie jednego dnia Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/810-58-00  
   Oddział leczenia jednego dnia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Oddział dermatologiczny - leczenie jednego dnia Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/810-58-00  
   Oddział leczenia jednego dnia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Zespół transportu sanitarnego Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Oddział ginekologiczny Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Szkoła rodzenia Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Szkoła rodzenia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia urodynamiczna Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Pracownia urodynamiczna
   Inne - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe - Urologia
  • Bank krwi Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Bank krwi
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Pododział neurochirurgiczny Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział neurologiczny Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Szkoła rodzenia Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Szkoła rodzenia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział gastroenterologiczny Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Pododdział reumatologiczny Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział onkologiczny Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział chirurgi onkologicznej Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Pododdział okulistyczny Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział pediatrii Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Oddział onkologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Pracownie diagnostyczne

  Szczecin , ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  telefon 91/ 810-58-00, email sekretariat@109szpital.pl, www www.109szpital.pl
  • Pracownia radiologiczna Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia medycyny nuklearnej Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Inne - Medycyna nuklearna
   Inne - Fizyka medyczna
  • Pracownia patomorfologii Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Zakład patomorfologii
   Inne - Patomorfologia
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Pracownia kardiometryczna Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia endoskopowa Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11      Telefon: 91/ 810-58-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   Badania laboratoryjne - Toksykologia
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia analityki medycznej Szczecin, ul. ks. Piotra Skargi 9 - 11     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Zakład rehabilitacji leczniczej

  Szczecin , ul. Ks. P. Skargi 9 - 11 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  telefon 91/ 8105800, email sekretariat@109szpital.pl, www www.109szpital.pl
  • Gabinet rehabilitacji narzadu ruchu Szczecin, ul. Ks. P. Skargi 9 - 11     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet rehabilitacji neurologicznej Szczecin, ul. Ks. P. Skargi 9 - 11     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Szczecin

Specjalizacje, resorty ZOZ Szczecin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl