Polki.pl

107 Szpital Wojskowy - Wałcz


 • 107 Szpital Wojskowy
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Wałcz , ul. Kołobrzeska 44   (78-600 Wałcz)
  zachodniopomorskie (powiat Wałcz)
 • tel.67 2502809
  email gl.ksiegowy@107sw.mil.pl
  www www.107sw.mil.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - 107 Szpital Wojskowy

 • 1

  Szpital

  Wałcz , ul. Kołobrzeska 44 (zachodniopomorskie / powiat Wałcz)
  telefon 67 2502809, email gl.ksiegowy@107sw.mil.pl, www www.107sw.mil.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Oddział Neurologiczny Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   USG - Anestezjologia i intensywna terapia
   Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chorób Zakaźnych Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział chorób zakaźnych
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
  • Oddział Pediatryczny Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Pododdział Neonatologiczny Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neonatologiczne
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Oddział Okulistyczny Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Oddział Otolaryngologiczny Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   Endoskopia - Otorynolaryngologia
  • Oddział Psychiatryczny Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Izba Przyjęć Szpitala Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502880  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Izba Przyjęć Szpitala dla Dzieci Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502880  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Blok Operacyjny Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Pododdział Udarowy Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Sala porodowa Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Sala porodowa
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia WZW Wałcz, ul. Kołobrzeska 44     
   Poradnia WZW
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Ambulatorium Pediatryczne Wałcz, ul. Kołobrzeska 44     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Ambulatorium Chirurgiczne Wałcz, ul. Kołobrzeska 44     
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium Kardiologiczne Wałcz, ul. Kołobrzeska 44     
   Ambulatorium kardiologiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
  • Ambulatorium Okulistyczne Wałcz, ul. Kołobrzeska 44     
   Ambulatorium okulistyczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W Wałcz, ul. Kołobrzeska 44     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R Wałcz, ul. Kołobrzeska 44     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pododdział Kardiologiczny Wałcz, ul. Kołobrzeska 44      Telefon: ----  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Wałcz, ul. Kołobrzeska 44     
   Oddział dla przewlekle chorych
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Dermatologiczny Wałcz, ul. Kołobrzeska 44     
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pododdział Urologiczny Wałcz, ul. Kołobrzeska 44     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Stacja Krwiodawstwa Wałcz, ul. Kołobrzeska 44     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia Medycyny Sportowej Wałcz, ul. Kołobrzeska 44     
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Wałcz

Specjalizacje, resorty ZOZ Wałcz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie